TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 28 sierpnia 2016 r.
Przejrzysta Gmina Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Strona główna

Nieruchomości Chojnice
2016-04-08 Konkurs na najlepszą książkę dotyczącą Chojnic 2016-08-26 Pożegnanie dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 1
W środę 24 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Chojnicach odbyło się spotkanie z Barbarą Leszczyńską dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 1, która przeszła na emeryturę. Jej obowiązki w wyniku (...)
2016-08-26 Kultura Na Widoku
1 września br. startuje projekt Kultura Na Widoku, umożliwiający dostęp do 1000 utworów w cyfrowej wersji – książek, filmów, muzyki, gier i wirtualnych spacerów po (...)
2016-08-25 Chojnice przykładem rewitalizacji polskich miast
„Ludzie, Przestrzeń, Zmiany. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast” – taki tytuł nosi publikacja prezentująca 30 najlepszych rozwiązań rewitalizacji polskich miast. (...)
2016-08-25 Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017
Od września zmieni się liczba uczniów w chojnickich szkołach podstawowych i gimnazjach. W porównaniu do roku  ubiegłego do podstawówek uczęszczać będzie 2659 dzieci, (...)
2016-08-25 Bezpieczna droga do szkoły
Wraz z początkiem roku szkolnego Straż Miejska w Chojnicach wzmoży patrole na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół. Działania zostaną podjęte w ramach akcji „Bezpieczna droga (...)
2016-08-24 Zakończenie wakacji 2016 2016-08-23 Uczniowie pomorskich szkół z wizytą w ratuszu
Przedstawiciele samorządów szkolnych szkół podstawowych z województwa pomorskiego odwiedzili w minionym tygodniu Urząd Miejski w Chojnicach. Dzieci przyjechały na (...)
2016-08-04 Rozstrzygnięcie przetargu na pełnienie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn. Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" 2016-07-29 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice- Człuchów” 2016-07-20 Rozstrzygnięcie przetargu "Mechaniczne koszenie terenów zieleni w Chojnicach"
2016-08-22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z ich treścią 2016-08-19 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 2016-08-11 Ogłoszenie Burmistrza miasta Chojnice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko
Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2016