UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Konto bankowe

Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz łączne zobowiązanie pieniężne płatne są na indywidualne numery kont podatników, wskazane w decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

Podatek od środków transportowych oraz opłata od posiadania psów, opłata skarbowa, opłata targowa płatne są w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Chojnicach
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
Bank Spółdzielczy w Chojnicach, Nr 69 8146 0003 0000 0304 2000 0010

NIP 555-10-02-262

Druki do pobrania

 
 

 


Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017