UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Inwestycje > Inwestycje zrealizowane w latach 2007 - 2010

Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy Budowa ulic Karnowskiego, Jabłoniowej, Podlesie w Chojnicach wraz z odwodnieniem – 2006-2007 Budowa ulic Lelewela, Wybickiego, Weilandta wraz z odwodnieniem w Chojnicach – 2006-2007 Budowa ulic Majkowskiego, Sienkiewicza, 3 Maja wraz z odwodnieniem w Chojnicach – 2006-2007 Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie Starego Miasta – 2006-2007 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Dębowej – 2007 Modernizacja ul. Nałkowskiej w Chojnicach – 2008 Budowa ogrodzenia wokół boiska Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach – 2008 Budowa ul. Kartuskiej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem Budowa ul. Podlesie w Chojnicach – 2008 Monitoring wizyjny w Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach – 2008 Moje boisko-Orlik 2012 Przebudowa ul. Składowej w Chojnicach Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Chojnicach – 2008 OBWODNICA MIASTA CHOJNICE Modernizacja ulic Książąt Pomorskich, Jana Pawła II, Filomatów w Chojnicach – 2007-2009 Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej w Chojnicach - 2009 Budowa ul. Wycecha, Szablewskiej w Chojnicach – 2009 Budowa ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Chopina w Chojnicach – 2009 Modernizacja ul. 31 Stycznia w Chojnicach – 2009 Dokumentacje projektowe Remonty w szkołach Przebudowa ul. Zakładowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej przy ul. Mickiewicza w Chojnicach Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach Budowa komplesku sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz ul. Kopernika wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Chojnicach – 2009 Budowa schodów łączących ul. 3 maja z Al. MB Fatimskiej – 2009 Budowa ul. Mastalerza w Chojnicach – 2009-2010 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach – 2008-2010 Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach – 2009 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Baszty Więziennej na galerię sztuki przy ul. Sukienników w Chojnicach – 2009-2010 Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza i Prusa w Chojnicach Budowa placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkołach Podstawowych nr 1, nr 3, nr 7 w Chojnicach Renowacja witraży w Sali Obrad Ratusza wraz z wymianą stolarki okiennej – 2010 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza Ratusza – 2009-2010 Budowa ogrodzenia wokół boiska Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach DROGI OŚWIETLENIE OCHRONA ŚRODOWISKA INNE Prace remontowe w szkołach - 2010
Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017