UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Rejestry i ewidencje > Zabytki Miasta Chojnice

Baszta Szewska
Zbudowana w XIV w., w latach 70. XX w. częściowo zrekonstruowana.  Nazwa wywodzi się od cechu szewców, notowanego w Chojnicach od XV w., odpowiedzialnego za obronę tej części murów. SzewskaTower It was built in (...)
Bazylika pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela
Kościół wybudowany w latach 1340-1360, w stylu gotyku nadwiślańskiego. Kilkakrotnie niszczony, okradany i nawiedzany przez pożary przetrwał do dzisiaj stając się wizytówką miasta. Ojciec św. Jan Paweł II podniósł 11 (...)
Dom mieszkalny – obecnie Hotel, ul. Dworcowa 30
Budynek wzniesiony na przełomie XIX/XX w. użytkowany, jako dom mieszkalny i hotel. W fasadzie frontowej zachował formy historyzujące, nawiązujące do klasycyzmu. Frontową elewację budynku ozdabiają m.in. ryzality, pilastry, gzymsy, fryzy, (...)
Dawny Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP przy klasztorze oo. augustianów, obecnie zespół szkół katolickich.
Kościół znajdował się w zespole zabudowań klasztornych, położonych nad Jeziorem Klasztornym (Zakonnym).  Pierwszy kościół został zbudowany w II poł. XIV w., w latach 1518-1527. Pod wpływem nauk Lutra zakonnicy (...)
Brama Człuchowska
Jedna z trzech bram wjazdowych do miasta, niekiedy nazywana także Kamienną. Zbudowana w XIV w., przebudowywana w XVI i u schyłku XIX w.  Po utraceniu znaczenia militarnego, od ok. 1618 r. do końca XIX w.  wykorzystywana, jako (...)
Baszta Wronia
Zbudowana w XIV w., w latach 70. XX w. częściowo zrekonstruowana. Oprócz pierwotnie pełnionych funkcji militarnych od XIX w. wykorzystywana, jako więzienie dla osób posiadających miejskie obywatelstwo. The Wronia (...)
Baszta tzw. Dom Szewski
Zbudowana w XIV w., prawdopodobnie u schyłku XIX w. zaadaptowana na budynek mieszkalny lub warsztat rzemieślniczy. Częściowo zrekonstruowana w latach 70 XX w. The Tower so-called Shoemaker's House (Dom Szewski) It was built (...)
Baszta Kurza Stopa
Budynek zrekonstruowany, usadowiony na fundamentach baszty z XIV wieku. W XIX i początkach XX w. baszta pełniła prawdopodobnie funkcję stajni dla koni będących własnością miasta. The Kurza Stopa Tower The building was (...)
Baszta „Kościelna”
Gotycka Baszta Kościelna zbudowana na murach obronnych po wschodniej stronie miasta, pochodzi z pierwszej połowy XIV w. Przez długi czas pełniła role mieszkania księży i zakrystii. The „Kościelna”Tower The Gothic (...)
Stara Plebania
Zbudowana w XIV w., usytuowana na murach miejskich. Z budynkiem wiążą się początki szkolnictwa parafialnego, mieściło się w nim mieszkanie, plebania i szkoła parafialna. Obiekt wielokrotnie przebudowywany po zniszczeniach pożarami i (...)
Baszta Więzienna
Powstała w XIV w. razem z miejskimi murami obronnymi, pierwotnie otwarta od strony miasta.  Do początku XIX w. mieściło się w niej ciężkie więzienie z katownią. W wieży więzione były również chojnickie czarownice. Od 1904 r. (...)
Kolegium Pojezuickie, obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich
Budowa kolegium rozpoczęła się w 1744 r. W latach wojen napoleońskich (1806-7, 1812-14) kościół i gmach gimnazjum zamieniono na koszary, magazyny i szpital.  Od 1815 r. przywrócono gimnazjum państwowe. Po II wojnie (...)
Aula Gimnazjalna
Wybudowana w stylu neorenesansowym w 1863 r. stanowiąca całościowy kompleks z kościołem gimnazjalnym i byłym kolegium pojezuickim. Comprehensive Secondary School’s  auditorium (Aula Gimnazjalna) It was built in the (...)
Kościół pojezuicki p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
Zbudowany w latach 1733 – 1744 w stylu barokowym. W czasach wojen napoleońskich kościół służył celom wojskowym. W 1862 r. w czasie pożaru zakrystii uległo zniszczeniu jej bogate wyposażenie. W czasie okupacji (...)
Kamienica mieszkalna – ul. Młyńska 2
Wzniesiona ok. 1870 r., od 1896 r. mieścił się w niej Hotel Geccelli. W 1901 r. dostawiono do budynku od strony pn. dużą salę przeznaczoną na widowiska i okolicznościowe imprezy. Od 1908 r. nowy właściciel budynku Ernst Ebert zmienił (...)
Dawny magazyn - skład towarów kolonialnych
Magazyn powstał w 1908 r. z rozbudowy pochodzącego z 2 poł. XIX w. spichlerza. Pełnił funkcję składu dla znajdującego się w kamienicy przy ul. Młyńskiej 15 sklepu kolonialnego. Budynek zaprojektowany i zbudowany przez Paula Arndta. (...)
Kamienica mieszkalna – Stary Rynek 6
Budynek zbudowany około 1890 r., w stylu neorenesansowym. Kamienica posiada nawarstwienia z wcześniejszych obiektów. Piwnice w obrębie traktu frontowego powstały na początku XIX w. wzniesione z rozbiórkowej cegły gotyckiej. (...)
Kamienica mieszkalna – Nowe Miasto 1
Budynek zbudowany w 1904 r. dla szewca Wilhelma Zemke w stylu eklektycznym, z neobarokową formą i skromnym secesyjnym detalem. Elewacja frontowa wąska i wysoka podkreślona elementami wertykalnymi w formie prostokątnego wykusza na osi, (...)
Kamienica mieszkalna – Młyńska 20
Budynek zbudowany ok. 1900 r. w stylu neorenesansowym. Kamienica zachowała okazałą, wyważona w proporcjach bryłę budynku, oraz kompozycje elewacji. Na piętrze znajdują się nadproża wsparte na konsolkach zdobionych liśćmi akantu. A (...)
Kaplica p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kaplica zbudowana w roku 1895 w stylu eklektycznym, łączy w sobie elementy neoklasycystyczne, neobarokowe oraz secesyjne. Stanowi część składową zespołu poszpitalnego wykonanego wg projektu budowniczego Voigta z Gdańska. W elewacji (...)
Ratusz
Wzniesiony w latach 1901 - 1904 r. według projektu berlińskich architektów w stylu neogotyckim, z dekoracją i wystrojem modernistycznym. W Sali Obrad znajdują się witraże wykonane w 1903 r. przez Ryszarda Schleina. W (...)
Cmentarz rzymsko – katolicki parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela
Założony w 1825 r., powiększony w latach 30 – tych XX w.  od wsch. ogrodzony zabytkowym murem ceglanym.  Najstarsze zachowane nagrobki z początku XX w., oraz z okresu międzywojennego. Nagrobki wykonane z lastrika, metalu, (...)
Kamienica mieszkalna – Kościuszki 21
Budynek został zbudowany w II poł. XIX w. przez kupca Jana Jączyńskiego. W przyziemiu budynku mieściła się firma modniarska. Kamienica została rozbudowana w 1908 r. przez dodanie dwóch kondygnacji mieszkalnych w stylu (...)
Kamienica mieszkalna – 31 Stycznia 4
Powstała w II poł. XIX w., swój obecny wygląd uzyskała podczas przebudowy w 1932 r., kiedy to kamienice nabył murarz o nazwisku Stam. Pod gzymsem każdego z okien znajduje się ornament z elementami kwiatu akantu, z (...)
Dawny magazyn zbożowy – ul. Staroszkolna 17
Budynek powstał na początku XX w. posiada charakterystyczne cechy architektoniczne magazynów zbożowych okresu końca XIX i pocz. XX. Elewacja frontowa 7- osiowa z dwiema szerokimi lizenami i prostymi gzymsami międzyokiennymi. The (...)

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017