UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Program 2006

Powstanie „PROGRAMU 2006 DLA CHOJNIC” jest konsekwencją pełnej realizacji „PROGRAMU ROZWOJU CHOJNIC DO ROKU 2002” , a przede wszystkim jest wynikiem akceptacji i poparcia społecznego dla skutecznego działania. Lata 1998-2002 zapiszemy na pewno po stronie szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego Chojnic. Pomimo niesprzyjających uwarunkowań makroekonomicznych realizacja programu dowiodła, że nawet w czasie braku wzrostu gospodarczego i niestabilnego finansowania samorządów terytorialnych można realizować cele, które wydawały się odległe i nierealne w spełnieniu. Aktywność samorządu w różnych obszarach przynosi rozwój, którego materialną formą są inwestycje. Pozyskiwanie środków zewnętrznych i instytucjonalnych, a teraz także przedakcesyjnych i już niedługo unijnych determinuje wielkość i jakość realizowanych przedsięwzięć. Sens tworzenia programów czteroletnich, które można określić mianem krótkookresowych strategii rozwoju udowodniła III kadencja władz samorządowych Chojnic. Wynik wyborczy osób i ugrupowań odpowiedzialnych za jego realizację potwierdza poparcie społeczne dla jasno i przejrzyście sformułowanych celów. Tworzenie określonego planu działania skupia wysiłek Rady Miejskiej i Burmistrza, a także Urzędu Miejskiego. Weryfikacja przyjętych rozwiązań może następować w przypadku drastycznych zmian w istniejących uwarunkowaniach. Autorzy programu deklarują również konsultacje społeczne nad przyjętymi rozwiązaniami. Wstępne nad „modelami celów” odbyły się w czasie kampanii wyborczej. Teraz przed nami odpowiedzialne 4 lata. Chojniczanie oczekują realizacji zapisów programowych. Bardzo istotny jest również fakt przenikania się przez programy wielu wspólnych celów. To przecież nie polityka, a program i ludzie, którzy go realizują świadczyć będą o ocenie tej kadencji samorządu terytorialnego Chojnic. Jestem przekonany, że silna motywacja, determinacja w działaniu i bardzo dobre przygotowanie jest po naszej stronie. Trzeba tylko skuteczności i troszeczkę szczęścia. Pracujmy więc dla przyszłości naszego Miasta i pamiętajmy, że nasza praca ma służyć następnemu pokoleniu, od którego zależy jakość i poziom naszego życia później. Arseniusz Finster Burmistrz Chojnic
1. Rozwój regionalny i rynek pracy 2. Gospodarka komunalna i budownictwo 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 4. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 5. Oświata, wychowanie i szkolnictwo wyższe 6. Promocja i integracja europejska 7. Kultura i sport 8. Administracja i finanse publiczne 9. Środowisko naturalne 10. Samorządy osiedlowe 11. Inwestycje, rozwój i przedsiębiorczość 12. Inicjatywy urbanistyczno przestrzenne i kapitałowe Uchwała Nr V/52/03 - w sprawie: przyjęcia „Programu 2006 dla Chojnic”.
Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017