UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Ogłoszenia

Powrót

2017-11-07 Zmiana ogłoszenia nr 610114-N-2017 z dnia 31/10/2017

Ogłoszenie nr 500054713-N-2017 z dnia 07-11-2017 r.

Chojnice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 610114-N-2017
Data: 31/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny 52345900000, ul. ul. Stary Rynek  1, 89600   Chojnice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 971 800, e-mail buchwald@miastochojnice.pl, faks 523 972 194.
Adres strony internetowej (url): www.miastochojnice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-08, godzina: 10:45,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-10, godzina: 10:45,


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017