UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Urząd Miejski > Wydziały

Budowlano-Inwestycyjny
Dyrektor: mgr inż. Jacek Domozych
Telefon: 52 397 18 00 wew. 43

Edukacji, Wychowania i Zdrowia
Dyrektor: mgr inż. Grzegorz Czarnowski
Telefon: 052 397 18 00, w. 49

Finansowy
Dyrektor: mgr Ewa Szymanowicz
Telefon: 052 397 18 00 w. 29

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dyrektor: mgr inż. Jarosław Rekowski
Telefon: tel. 052 397 18 00 w. 36

Konserwator Zabytków Miasta Chojnice
mgr Marlena Pawlak
Telefon: tel. 0-52 397 18 00, w. 73, 

Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej
Dyrektor mgr Tomasz Kamiński
Telefon: 052 397 18 00 w. 24
e-mail: biuroie@miastochojnice.pl
Referat Biura Rady Miejskiej
Kierownik: mgr Mariusz Nica
Telefon: 52 397 18 00 w. 25

Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kierownik: mgr Zbigniew Buława
Telefon: 052 397 29 22

Spraw Obywatelskich
Dyrektor: mgr Bożena Stopa
Telefon: 052 397 18 00 w. 30

Stanowisko Architekta Miejskiego
mgr inż Andrzej Ciemiński
Telefon: tel. 0-52 397 18 00, w. 73, 

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
mgr Anna Wrycz-Rekowska
Telefon: 052 397 18 00 w. 55

Straż Miejska
po. Komendanta: mgr Arkadiusz Megger; po. Zastępcy Komendanta: Magdalena Reszczyńska
Telefon: tel. 0-52 3979780
e-mail: sm@miastochojnice.pl
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: mgr Bożena Stopa
Z-ca kierownika: mgr Helena Tarlach
Z-ca kierownika: mgr Iwona Żak
Telefon: 052 397 18 00 w. 34, 56

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
Dyrektor: mgr inż. Jacek Marczewski
Telefon: 52 397 18 00 w. 35

Wydział Kontroli Wewnętrznej
Dyrektor: mgr Wioletta Szreder
Telefon: 052 397 18 00 w.12

Wydział Organizacyjny
Dyrektor: mgr Robert Wajlonis
Telefon: 052 395 01 25

Wydział Planowania Przestrzennego
Dyrektor: mgr Waldemar Gregus
Telefon: 52 397 18 00 w. 39

Wydział Windykacji
mgr Tomasz Czupryniak
Telefon: tel. 0-52 397 18 00, w. 61, 

Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Dyrektor: Piotr Prondzinski
Telefon: 52 397 18 00, w. 46

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017