UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Projekty unijne 2007-2013

"Powiat chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom" - budowa portalu "Biznes Chojnice" i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa" Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze Baszta w Fosie Miejskiej budowana w ramach projektu "Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną"
Nr projektu: WND-RPPM.06.02.00-00-012/09-00 Nr umowy: UDA-RPPM.06.02.00-00-012/09-00 Budowa baszty w Fosie Miejskiej jest częścią projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji (...)
"Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej"
Opis inwestycji Aktualności dot. projektu Galeria zdjęć Informacje dotyczące projektu –
Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad
Nr projektu: WND-RPPM.04.01.00-00-010/08 Nr umowy: UDA-RPPM.04.01.00-00-010/08-00 To pierwszy projekt Gminy Miejskiej Chojnice w perspektywie finansowej 2007-2013, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju (...)

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017