UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Program 2014

Inwestycje, rozwój, przedsiębiorczość, inicjatywy urbanistyczne i kapitałowe.
Cel I Utrzymać dotychczasowy – wysoki poziom inwestowania. Stworzyć i realizować nowe programy inwestycyjne. Koncentrować środki inwestycyjne do realizacji poprawy uzbrojenia komunalnego i komunikacyjnego chojnickich osiedli (...)
Gospodarka komunalna, budownictwo i ochrona środowiska.
Cel I Zrealizować budowę kolejnych społecznych i czynszowych budynków mieszkalnych. Kontynuować program „budowy dróg wewnątrzosiedlowych” oraz kontynuować budowę kanalizacji deszczowych. Wspierać różne formy (...)
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia.
Cel I Zwiększyć zakres pomocy społecznej dla najuboższych i niepełnosprawnych. Wspierać fundacje, stowarzyszenia oraz partnerów prywatnych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Pomagać organizacjom (...)
Oświata, wychowanie i szkolnictwo wyższe
Cel. Wyrównywać szanse edukacyjne. Wspierać rozwój uczelni wyższych. Współpracować w realizacji nowych projektów edukacyjnych na wszystkich poziomach. Tworzyć „otoczenie” edukacyjne dla dzieci i (...)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Cel. Wprowadzać monitoring do stref najbardziej zagrożonych. Realizować współpracę policji, straży miejskiej oraz pozostałych służb ratowniczych. Zbudować nowe parkingi na osiedlach i w obszarach przemysłowych. ZADANIA DO REALIZACJI. (...)
Kultura i sport.
Cel I Wprowadzić nowe instrumenty finansowania najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych. Zapewnić demokratyczny dostęp do dóbr kultury. Wspierać rozwój i nowe inicjatywy.   Cel II Rozwijać bazę sportową (...)

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017