UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Rewitalizacja

2017-04-04 Informacje podsumowujące konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Chojnice 2017-03-24 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice. 2017-03-03 Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Chojnice 2017-02-13 Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice 2017-01-10 Informacje podsumowujące konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z projektem uchwały uwzględniającym zmiany. 2016-12-15 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice ogłasza przystąpienie do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice. 2016-12-12 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice. 2016-11-22 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 2016-07-26 Uchwała 2016-07-07 Informacje podsumowujące konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice wraz z projektem uchwały uwzględniającym zmiany 2016-05-02 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017